Vraag naar Coaching en Ondersteuning

Wat is coachen?
Coachen houdt in dat je ‘helpt’ doelen te verwezenlijken en daarbij de medewerker, client, collega of het team helpt zich verder te ontwikkelen.

 

Bij Persoonlijke Coaching is het doel om de ander te leren om te leren. We kijken naar het eigen gedrag en welk effect dat heeft op de ander. Er komt bewustwording en beweging in het gedrag.

 

Bij Team Coaching is het doel om de effecten van het eigen gedrag binnen het team en de teamvisie helder te krijgen. Wat willen we bereiken en waarin lopen we vast? Gezamenlijke patronen worden in kaart gebracht en er wordt gekeken of deze passen binnen de teamvisie. Hierdoor wordt het team gemotiveerd en wordt het bewustzijn in denken en handelen vergroot.

 

Wanneer kan coaching wenselijk zijn?

 

– Vergroten van zelfkennis en zelfvertrouwen

– Aanleren, aanscherpen of veranderen van vaardigheden

– Structuur brengen in verantwoordelijkheden; waar begin je, hoe stel je prioriteiten

– Wanneer je behoefte hebt aan een klankbord.

© 2013 Uniek in eigenheid