Laatste update: 29 juni 2021

Identiteit

Wij zijn Uniek in Eigenheid B.V., gevestigd aan de Albert Plesmanstraat 2 te Barneveld. Ons KvK-nr. is 71710280.

Verwerking persoonsgegevens

Uniek in Eigenheid verwerkt persoonsgegevens voor haar bedrijfsvoering. Welke gegevens dit zijn, verschilt per situatie. Ter bevordering van de kwaliteit van onze bedrijfsvoering maken wij soms gebruik van derden, met wie wij ter bescherming van jouw gegevens verwerkersovereenkomsten sluiten.

Medewerkers voor onze opdrachtgevers

Uniek in Eigenheid is een uitzendbureau in de Zorg. Uniek in Eigenheid brengt medewerkers in contact met haar opdrachtgevers, de zorginstellingen ’s Heerenloo, Amerpoort en Reinaarde. Voor de werving en selectie van kandidaten voor opdrachtgevers is het nodig dat wij persoonsgegevens verwerken. Ben je kandidaat, dan verwerken we bij de intake de volgende persoonsgegevens van jou:

 • Naam
 • Type identiteitskaart
 • Nummer identiteitskaart
 • Dag en tijdstip van identificatie

Kandidaten uploaden hun CV-gegevens in een speciaal daarvoor bestemd formulier op de website. We maken voor dit formulier gebruik van het systeem WPforms, https://wpforms.com/. WPforms werkt volgens de normen van de AVG. Via het formulier voer je de volgende gegevens in:

 • Naam
 • Contactgegevens
 • Curriculum Vitae
 • Verklaring omtrent gedrag
 • Inschrijving Kamer van Koophandel
 • Verzekeringspolis
 • Diploma
 • Eventuele overige informatie die je aan ons verstrekt

Uniek in Eigenheid verwerkt deze persoonsgegevens voor de werving, selectie en beoordeling van potentiële kandidaten. Wij verwerken jouw persoonsgegevens op basis van ons eigen gerechtvaardigd belang, namelijk het vervullen van de vacatures van onze opdrachtgevers. Daarnaast kunnen we je mogelijk interessante baanaanbiedingen doen. Wij delen jouw gegevens met de opdrachtgever indien wij van mening zijn dat je een geschikte kandidaat bent. Voor het delen van jouw gegevens met een opdrachtgever vragen wij je voorafgaande toestemming.

Mocht je na afloop van de sollicitatieprocedure niet in dienst treden bij een opdrachtgever, dan bewaart Uniek in Eigenheid jouw persoonsgegevens niet langer dan drie maanden na beëindiging van de procedure. Zo kunnen wij je alsnog benaderen als een andere kandidaat bij nader inzien niet geschikt blijkt.

Sollicitanten Uniek in Eigenheid

Heb je gereageerd op één van onze vacatures of heb je een open sollicitatie ingestuurd? Dan verwerken wij jouw persoonsgegevens om jouw sollicitatie in behandeling te kunnen nemen. Het gaat om de volgende persoonsgegevens: 

 • NAW-gegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Curriculum Vitae
 • Motivatiebrief
 • Salarisindicatie
 • Referenties
 • Eventuele overige informatie die je meestuurt met jouw sollicitatie

Wij gebruiken deze gegevens ter voorbereiding op het eventueel sluiten van een arbeidsovereenkomst. Mocht je na afloop van de sollicitatieprocedure niet in dienst treden bij Uniek in Eigenheid, dan bewaren wij de sollicitatiegegevens niet langer dan drie maanden na beëindiging van de procedure. Zo kunnen we je alsnog benaderen als de eerdere kandidaat bij nader inzien niet geschikt blijkt. Je kunt jouw toestemming op elk moment intrekken door ons een e-mail te sturen. Kom je bij ons werken dan bewaren wij jouw sollicitatiegegevens in het personeelsdossier.

Cookies

De website van Uniek in Eigenheid maakt gebruik van cookies. Zo worden er cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Ook maken we gebruik van de Facebook-pixel en van Hotjar. De informatie die via cookies wordt verzameld betreft:

 • het type apparaat dat je gebruikt;
 • het type browser;
 • het besturingssysteem dat je gebruikt;
 • de pagina’s die je op de website bezoekt;
 • de items die je bekijkt;
 • de host name die bij het IP-adres hoort;
 • inlogsessie gegevens en gekozen waardes.
 • Om je informatie toe te zenden omtrent de eigen producten en diensten van Uniek in Eigenheid en om te reageren op vragen en/of klachten die je hebt;
 • Om geanonimiseerde statistische gegevens op te stellen;
 • Om de website te beveiligen, aan te passen en te verbeteren.

Een uitleg en een volledig overzicht van de cookies die we gebruiken is te vinden in onze Cookie Statement.

Nieuwsbrief

Uniek in Eigenheid wil jou graag op de hoogte houden van de ontwikkeling van haar diensten. Daarvoor kun je je abonneren op onze nieuwsbrief. Mocht je geen e-mailberichten van Uniek in Eigenheid meer willen ontvangen, dan kun je dit aangeven door een e-mail te sturen naar info@uniekineigenheid.nl. Een mogelijkheid je af te melden is tevens in elke e-mail die door Uniek in Eigenheid aan je wordt gestuurd opgenomen.

Contactformulier

Uniek in Eigenheid heeft een contactformulier waar je je naam, e-mailadres en telefoonnummer kunt invoeren. We gebruiken deze gegevens om contact met je op te nemen over jouw vraag. Dit doen we op basis van jouw toestemming. Zodra de vraag naar tevredenheid is beantwoord, worden je gegevens weer verwijderd.

Delen met derde partijen

Uniek in Eigenheid deelt jouw persoonsgegevens alleen met derde partijen als dit op basis van de huidige wetgeving is toegestaan. Het kan voorkomen dat wij jouw persoonsgegevens aan derde partijen verstrekken, omdat:

 • wij hen hebben ingeschakeld om bepaalde gegevens te verwerken, bijvoorbeeld de IT-leverancier of een betalingdienstverlener;
 • dat nodig is om de overeenkomst met jou uit te voeren;
 • je hier toestemming voor geeft;
 • wij hier een gerechtvaardigd belang bij hebben;
 • wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als Uniek in Eigenheid aangifte doet bij de politie).

Beveiliging persoonsgegevens

Uniek in Eigenheid zorgt voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij onder zich heeft, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.
De website van Uniek in Eigenheid is voorzien van een SSL-certificaat. Dit betekent dat de verbinding tussen jou als gebruiker en de server van Uniek in Eigenheid is beveiligd.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Uniek in Eigenheid bewaart persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan nodig is voor het doel van de gegevensverwerking dan wel op grond van de Archiefwet is vereist.

Jouw privacyrechten

Je hebt recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om correctie of verwijdering van jouw persoonsgegevens te vragen. Daarnaast kun je verzet aantekenen tegen het gebruik van jouw gegevens. Als je wilt weten welke persoonsgegevens Uniek in Eigenheid verwerkt, kun je een schriftelijk inzageverzoek doen. Blijkt dat jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kun je een aanvullend verzoek doen om jouw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen.

Je kunt schriftelijke verzoeken sturen aan info@uniekineigenheid.nl. We behandelen jouw verzoek binnen 4 weken.

Vragen of klachten?

Als je vragen hebt, of een klacht in wilt dienen over het gebruik van jouw persoonsgegevens, kun je contact met ons opnemen via de contactgegevens onderaan deze privacy statement. Wij pakken elke vraag en klacht op en communiceren dit verder met je. Als je echter vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan kunt je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/).

Kan dit privacy statement worden gewijzigd?

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. De gewijzigde versie zal op onze website worden gepubliceerd. Wij adviseren je daarom regelmatig deze privacyverklaring te lezen.

 • Uniek in Eigenheid
 • Esther van Hunnik Albert Plesmanstraat 2
 • 3772 MN Barneveld
 • KvK-nr. is 71710280
 • Telefoon: 06 - 13161664
 • Email: info@uniekineigenheid.nl