Gerard Besten

‘In roerige tijden heeft de Jeugdzorg behoefte aan stabiliteit en betrouwbaarheid. Esther van Hunnik (Bureau Uniek in Eigenheid) heeft met haar collega’s in een onrustige situatie continuïteit en voortgang geboden. Kenmerkend zijn een no-nonsense aanpak, aansluiten bij de vraag en gerichtheid op samenwerking. Daarmee praktiseert bureau Uniek in Eigenheid een basishouding die breed inzetbaar is. Van harte aanbevolen.’